За Нас

Исторически факти за нас

В началото:

            Гема Солюшънс е създадена 2007 като фирма за разработване на софтуер и телекомуникационни мрежи. Формата е основана от инж. Георги Георгиев Дормишев възпитаник на ТУ-София, като магистър по телекомуникации и бакалавър по Икономически науки във Великотърновския университет “св. св. Кирил и Методий”.Фирмата се е специализирала в разработването на софтуер за управление на Здравноосигурителни дружества и медицински центрове обслужващи здравно осигурени пациенти.

Екипът ни:

            Благодарение на дългогодишното си развитие във фирмата са постъпили на работа едни от най-добрите програмисти, уеб дизайнери и тестери. Фирмата разполага с няколко програмиста експерти в едни от водещите технологии като .NET, ASP.NET, C#, Java, PHP, AJAX, Oracle, MySQL,PostgreSQL и други.Също така разполагаме и с професионален дизайнер, тестери и високо специализиран телеком администратор.

Проекти:

            Всичките отделни решения и проекти които притежаваме се обединяват в едно цялостно решение за ефективно и оптимизирано управление на всеки един аспект в доброволното здравно осигуряване.

Клиенти:

Европейска Здравноосигурителна Каса АД

Медико-Дентален Център Кристал

Аптека Кристал

Allianz Global Assistance